Headerbild

4* Sponsorer

Logga Sparbanksstiftelsen

 

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn / sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Under 2013 beviljades Öveds JFK ett bidrag från Sparbanksstiftelsen som möjliggjorde ett fortsatt arrangemang av tävlingar inom sporten fälttävlan i Öved.  Bidraget har underlättat väldigt mycket den regelbundna skötseln av den arrenderade mark där vi håller träningar och tävlingar. Vi kan nu klippa banan bättre, oftare och säkrare än förr och med hjälp av el-staket hålla vildsvinen borta från den känsligaste marken där vi har hopp- och dressyrbanor. 

2014 har vi fått ytterligare bidrag som ger möjlighet att utöka vår fälttävlan med en bana för klassen H100/CICP*. För att bygga en 100-bana krävs en längre bansträckning, vilket vi har ordnat i samarbete med Övedsklosters gods. Dessutom krävs 20-25 nya terränghinder. Vi kommer att bygga en hel del av de hindren själva men behöver köpa in material för detta. För dressyrmomomentet krävs 3 banor med måtten 20*60. Idag har vi dressyrstaket till 2 banor men behöver köpa in ytteligare ett. I hoppmomentet saknar vi 22 hinderstöd, 50skållor och 10 infångare, för att kunna genomföra en 100-klass. 

Bidragen från stiftelsen möjliggör för klubben en utökad tävlingsverksamhet som ger en bättre lönsamhet att satsa än mer på ungdomsverksamheten.