Headerbild

Styrelse 2024

Ordförande: Ann-Louise "Lisa" Svensson

Ledamöter:
Per Bergström, vice ordförande
Christine Jönsson, Kassör
Pernilla Hylén, sekreterare 
Helene Persson
Ida Wennström
Isabell Westerberg

Suppleanter:
Kajsa Thörneby
 

Vid styrelsemöten deltar även representant från ungdomssektionen.