Headerbild

Ungdomssektionen

Alla barn och ungdomar under 26 år som är medlemmar i Öveds JFK är också med i ungdomssektionen och representeras av en egen styrelse. Ungdomssektionen verkar för ett gott kamratskap i klubben bland annat genom att ordna olika aktiviteter. Vill du ha kontakt eller mer information så har sektionen en egen sluten facebookgrupp - Öveds JFK ungdomssektion som du är välkommen att gå med i.

Ungdomssektionens styrelse 2023

  • Ordförande: Elina Ahlgren

  • Sekreterare: Rebecca Hermann

  • Kassör: Ida Landén

  • Ledamot: Lova Tunestål 

  • Ledamot: Klara Thim