Headerbild

Återbetalning av licensavgift

Öveds JFK betalar avgiften för (nationella) tävlingslicenser för de ryttare som under året gjort 15 starter eller fler. I detta sammanhang räknas start i fälttävlan som 3 starter.

En förutsättning för betalning är att ryttaren eller dess familjemedlem gjort minst tre arbetsdagar (kväll räknas som halvdag) för klubben t ex som funktionär vid tävling eller pay & jump eller i samband med förberedelser till tävlingen.

Det åligger ryttaren att lämna in en blankett med redogörelse för vilka starter och arbetsdagar som gjorts till klubbens kassör innan 31 december. Därefter betalar klubben ut en summa motsvarande tävlingslicensen. 

Maila sammanställningen till ovedsjfk@hotmail.se

 

Excelmall för redogörelse

PDF mall för redogörelse