Headerbild

Medlemsavgift 2024

Vuxen - 550 kr

Ungdom till 25 år - 450 kr

Familjemedlemsskap - 1200 kr / familj (2 vuxna samt barn under 18 år som är skrivna på samma adress)

Medlemsavgift följer föreningens verksamhetsår - i vårt fall kalenderår och för aktivt medlemsskap (och gällande försäkring) skall ny medlemsavgift betalas in i början på nytt kalenderår. För att kunna ta ut tävlingslicens för klubben måste medlemsavgift vara betald för samma kalenderår.

Medlemsavgiften betalas in till Bankgiro 5761-2129 eller Swisha till 123 601 0466. Vi vill att ni vid inbetalning alternativt i ett mail ger fullständiga uppgifter såsom

 • namn 

 • adress

 • e-mail 

 • personnummer

Personnummer behövs för att försäkringen som är knuten till medlemsskapet skall fungera samt för att få tidningen Häst & Ryttare.

För familjemedlemsskap gäller att man skall vara skriven på samma adress.

Vad går pengarna för medlemsavgiften till?

 • 105 kr till Olycksfallsförsäkring

 • 112 kr till avgift Svenska Ridsportförbundet

 • fast avgift på 1900 kr per förening samt en rörlig del på

  30 kr/medlem till Skånes Ridsportförbund

 • Resterande blir kvar till klubbverksamheten

Förmåner med att vara medlem i Öveds Jakt & Fältrittklubb:

 • Man kan delta i av klubben arrangerade träningar (medlemsavgift skall vara betald innan man kan delta i  träning)

 • Man får lov att nyttja ridytan i fruktträdgården på Övedskloster och de terräng och hopphinder som är placerade där - från 2017 krävs att man löser anläggningskort för detta.

 • Man får ta ut tävlingslicens och representera klubben i tävling.

 • Man stöder vår verksamhet och man får möjlighet att vara med och tycka och tänka och besluta kring hur vi bäst utvecklar vår verksamhet vidare

 • Nytt sedan 2015 är att det i medlemsskapet ingår en olycksfallsförsäkring - läs mer om den nedan och på

  denna länk

 • Man får tidningen Häst & Ryttare som utges av ridsportförbundet

Försäkringen är gällande vid föreningens aktiviteter, vid aktiviteter i samarbete med föreningen och vid aktiviteter hos andra föreningar samt har ett utökat skydd för licensierade ryttare vid tävlingar arrangerade av Svenska Ridsportförbundet. Föreningens medlemmar är försäkrade även under enskild ridning och träning med häst. Försäkringsskyddet gäller även vid resa till och från aktiviteten.