Headerbild

Styrelse

Ordförande: Camilla Jürs

Ledamöter:
Ida Wennström, Sekreterare
Lisa Svensson, Kassör
Per Bergström, 
Kajsa Thörneby,
Pernilla Hylén,
Anna Rönneholm

Suppleanter:
Petra Ekelund Persson
Marie Hansson
 

Vid styrelsemöten deltar även representant från ungdomssektionen.