Headerbild

Regler vid jaktridning

Regler vid jaktridning

 

Nedanstående regler är till för att jakten skall bli en positiv upplevelse för dig och din häst. Reglerna syftar också på att förebygga skador och tillbud. Den vanligaste skadan i ett jaktfält är en sparkskada! Därför är hänsyn och avstånd till andra ekipage det viktigaste att tänka på under en jakt.

Som medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har du också en olycksfallsförsäkring. För att delta i jakten skall du därför vara medlem i sådan förening.

Hjälm är obligatorisk under träning och jaktridning och vi förordar även användning av säkerhetsväst.

 

Rid aldrig förbi mastern. Vid upplopp ger mastern en tydlig signal när du får rida fritt.

Repetera masterns kommando. För att alla skall vara med vid tex tempoändring repeterar du masterns kommando bakåt.

Håll avstånd. Du får inte rida för nära framförvarande häst. Avståndet skall vara en hästlängd vid skritt, två längder vid trav och tre längder vid galopp. Vid hinder skall avståndet vara så att du kan stoppa om framförvarande häst vägrar eller om ryttaren faller av.

Håll din plats i fältet. Vid ridning flera i bredd över fält är det viktigt att du anpassar din fart så du håller din plats.

Välj en kamrat. Innan start väljer varje ryttare en kamrat att rida bredvid och för ömsesidig hjälp om det uppstår problem.

Justera utrustningen. Tillfälle till justering av sadelgjord mm ges av mastern. Fältet stannar därför normalt inte för att någon enskild behöver stanna för extra justering av utrustning m.m. Vid avbrott måste detta rapporteras framåt i fältet så att ingen saknas oanmäld.

Rapportera avsittning/olycka. Vid avsittning eller olycka rapporterar du framåt i fältet. Fältet stoppas av mastern. När det är klart att rida vidare efter stopp måste det tydligt med hög röst rapporteras framåt. Alla i fältet repeterar framåt så att meddelandet når mastern. Använd uttryck som ”klart från kön”, ”kön klar” eller ”klart att rida”.

Rid inte bakom kömastern.  Kan du av någon anledning inte fortsätta meddela till kömastern att du lämnar jakten/träningen.

Undvik broddar. Broddar bör undvikas pga. skaderisk. Broddar kan få användas om det krävs pga. väderleken. Brodda inte bakhovarna.

Röd rosett. Hästar som är sparkbenägna skall ha röd rosett fästad i svansen.

Kontrollera varandra. Hjälp varandra att besiktiga hästarna vid skrittpass, meddela genast till ryttaren om du ser en lös sko, sår på benen m.m.

 

Tips och tankar

Undvik benlindor, de brukar ofta lossna innan jakten är slut med skaderisk som följd.

Ha hästen välskodd, det kan vara lång väg tillbaka om en sko saknas.

Håll tag i halsrem eller man vid klättring så hästen får möjlighet att balansera.

Träna på att i bra balans stå i fältsits.

Tänk på att jaktridning bygger på hänsyn mot andra ekipage, alla ryttare måste ha överblick och agera för att undvika situationer som kan leda till problem.

Möjligheten att rida jakt beror helt på markägarens goda vilja att upplåta marken till jaktridning. All ridning skall därför bygga på hänsyn och aktsamhet vad avser jordbruk och skogsbruk. Rid inte utanför det spår som anvisas av mastern.

 

All jaktridning hos Öveds JFK sker på egen risk.