Headerbild

VIKTIG INFO ANGÅENDE VÅRA TÄVLINGAR!!

2023-05-03 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Hej alla Övedingar!

Den 20-21/5 kommer vi i Öveds JFK att ha vår hopptävling med Lilla och Stora Övedscupen. Vi behöver funktionärer under tävlingsdagarna som banpersonal och på framhoppning. Anmäl dig på mailen ovedsjfk@hotmail.se och berätta vilken dag du kan hjälpa till.

Vi vill även kunna hålla vår årliga fälttävlan som i år är satt till den 15-16 juli men eventuellt kan vi bli tvungna att ställa in!

Vi måste nämligen ha ER HJÄLP mer än någonsin för att kunna ro iland en fälttävlan. Det behövs hjälp med att förbereda och organisera inför tävlingen men även så klart under våra tävlingsdagar. Det behövs minst 15 personer som kan ställa upp och vara med i vår tävlingsgrupp och som kan tänka sig att ansvara för ett eller flera ansvarsområden både innan, under och efter tävlingen.

De ansvarsområden som finns är:

Hoppning 1-2 personer

Dressyr 1-2 personer

Terräng 1-2 personer

Säkerhet 1-2 personer

Sekretariat 1-2 personer

Elektronik 1-2 personer

Cafeteria 1-2 personer

Parkering 1-2 personer

Sponsorer / priser 1-2 personer

Bygga terrängbana - Här behöver vi hjälp med att bl.a. flytta ut hinder, säkra dem i marken, klippa gräs och sätta upp linor. Allt under ledning av Agneta. Minst 5 personer

Under tävlingen behövs det som vanligt en mängd funktionärer både på dressyren, hoppningen och som hindervakter i terrängen.

Man anmäler sitt intresse till ovedsjfk@hotmail.se så fort som möjligt. Om vi får ihop tillräckligt med frivilliga kommer vi att återkomma med datum för ett tävlingsmöte för att planera och fördela ansvarsområden inför fälttävlan.

Vi hoppas på att det är så många som möjligt som vill och kan hjälpa till så att vi kan hålla vår fina fälttävlan även i år!

Hälsningar styrelsen